آرسن مرد شجاع و قهرمان ما

روزهای 9 ما هگی

عزیز دلم بازم با کلی حرف اومدم ،از کدوم کارهات و شیطنت هات بگم که همشون با مزه هستن هر روز یه رفتار جدید یه حرکت جدید یاد میگیری و با هرکدوم از این کارها باعث خنده ما میشی . مثلا اونروزی داشتم نماز میخوندم از اونجایی که تا ببینی یکی نماز میخونه خودت رو عین جت میرسونی تا مهر رو برداری و فرار کنی منم تو عالم خوش خیالی تدبیرم رو از پیش گرفته بودم و مهر تو دستم بود ،خودتو رسوندی سر سجاده یه کم بررسی کردی چیزی گیرت نیومد بعد اومدی از پاهام گرفتی بهم نگاهی کردی لبخندی زدی و کمی ازم فاصله گرفتی بعد از روبرو منو نگاه میکردی ،یه هویی دیدم رفتی جلوتر پشت کردی بهم خم شدی به رکوع رفتی یعنی تو اون فاصله کم حرکات منو کپی کرده بودی ،این کارت باعث ...
26 مرداد 1392

عکسهای 9 ماهگی ات

 عزیز دل خاله 9 ماهــــــــه شدی ،تبریک میگم وروجکم که با شیطونی هات باعث خنده مایی.توی این مدت خیلی اتفاقها افتاد اینکه اولین ماه رمضونی بود که تو تو کنار ما بودی ،درست همین موقع ها بود که تو ،توی دل مامانی بودی و من و آننه جون و مامان سولی تو تدارک سیسمونی تو بودیم با اینکه روزه میشدیم ولی  چیدن اتاقت یه لذت خاصی داشت یه شور خاصی (البته خاله شادی زحمت میکشید واسه ما افطاری آماده میکرد) خدارو هزار مرتبه شکر که امسال صحیح و سالم کنار ما هستی و این بزرگترین نعمت برای ماست سر سفره افطاری با تو ماجراهایی داریم ،کل سفره رو بهم میریزی ،به ترتیب تو بغل همه یه دور میزنی خیلی شیطون شدی همش دنبال یه جا هستی واسه پنهون شدن و ا...
14 مرداد 1392
1