آرسن مرد شجاع و قهرمان ما

عکسهای 10 روزه گیت

  خاله جون ،توی 10 روزه گیت اومدی خونه آننه جون و 10 روزه شدی اینم عکسهای اون روزه دایی سیامک این عکس رو وقتی تو ،توی خواب بودی ساعت 7 صبح گرفته همه میگن شبیه بچگی دایی سیامک هستی اینم عکس بچگی دایی سیامک اینم عکسی که من، وقتی تو خواب بودی گرفتم خیلی باحال میخوابی پاهاتو جمع میکنی عین خودم جنینی میخوابی به خاله ات رفتی اینم عکسهایی هست که مامان سولی وقتی خواب بودی نصفه شب گرفته   ...
21 آبان 1391
1