آرسن مرد شجاع و قهرمان ما

اولین شب یلدای آرسن جون

                                                                 شام شب یلدا سالاد اولویه شب یلدا (دست خاله فرنازم درد نکنه ) سالاد شب یلدا کیک شب یلدا   این دیگه چیه خاله فرناز واسم درست کردی   چقدرم خوابم میاد    یه خمیازه دیگه آخ جون چه حا...
5 دی 1391
1