آرسن مرد شجاع و قهرمان ما

عکسهای 16ماهگـی ات

بالخره ما بعد از یه غیبت طولانی برگشتیم و قبل از همه میخوام از همه دوستای عزیزمون که تو اینهمه مدت برامون پیام گذاشتن و نگرانمون بودن تشکر کنم یه بار دیگه فهمیدم چه خوبه شما دوستای مهربون هستین ،روی گل همه تون رو میبوسم اما بریم سراغ مطالب و عکسهای این مدت که نبودیم باید بگم که عسل خاله تو این مدت اسباب کشی و کارهای عید از لحاظ شیطنت چیزی کم نذاشتی و نهایت تلاشت رو کردی بعضا مایه خنده ماها بودی و بعضا از دستت این شکلی بودیم و وقتی مارو کلافه میکردی و یه شیطنت فوری میرفتی قائم میشدی و آروم میخندیدی اما همین کارهای تو بود که باعث میشد خستگی از تن ما بره و آننه جون هی قربون صدقه ات بره که خدا تورو به ما داده که همش شادی بیاری ف...
27 اسفند 1392
1