آرسن مرد شجاع و قهرمان ما

عکسهای19 ماهگی ات

آرسن خاله 19 ماهه شدی و خاله با عکسهای 19 ماهگی تم بستنی اومده تو هم که عاشق بستنی هستی  البته مامان سولی کیک 19 ماهگی رو اینبار خودش برات پخته بود ولی اونروزی حال نداشتی و منم گفتم اذیتت نکنم و برات روز بعدش برات ice cream party گرفتیم مامان سولی هم کلی بستنی درست کرده بود و حسابی خوش گذروندیم اول بریم سراغ رفتارهای اینروزهات بعد عکسها اینروزها حسابی دلبری میکنی وقتی میریم پارکی جایی همه دخترها میان سمتت و حسابی معروف شدی تو پارک اینا دخملی ها با اسم صدات میکنن و تو هم خونگرمی با بچه ها بازی میکنی .اما تو خونه تا گوشیم دستت بیفته میری گالری سراغ عکسهای نورا جون که مامانش از وایبر میفرسته دونه دونه نگاه میکنی و zoom میکن...
24 خرداد 1393
1